Benyttelse af strygerulle

torrerulle1Beboerne kan frit benytte strygerullen i det stort vaske-tørre-rum over Dalgas Boulevard 29. 

Husk at slukke for strygerullen efter brug.