Bestyrelsen

Tegning af DalgashusDet er bestyrelsens opgave at varetage andelsforeningens interesser. Bestyrelsens medlemmer vælges på den årlige generalforsamling for en treårig periode ad gangen. Alle ejere af en andel kan frit stille op til valg på den årlige generalforsamling.

Dalgashus’ bestyrelse består af fem personer og er pt. (opdateret februar 2019):

  • Nina Jensen, formand
  • Alexander Ertmann Schüler
  • Jens Erik Jensen, kasserer
  • Gitte Mogensen
  • Mette Kjuel Nielsen

Bestyrelsen kan kontaktes via postkassen i opgangen i Dalgas Boulevard 29 eller telefonisk ved hastesager. Kontaktoplysninger kan findes under menupunktet “For beboere” ved at logge ind.

Der afholdes jævnligt bestyrelsesmøder i bestyrelseslokalet over Dalgas Boulevard.