Vicevært

vicevaert1Dalgashus andelsforening har egen vicevært, der er ansat af foreningen og refererer til bestyrelsen. Det er viceværtens opgave at stå for den daglige drift af ejendommen, herunder bl.a. rengøring og vedligehold af gårdmiljø og bygningen.

Det er ikke viceværtens opgave at udføre arbejde for den enkelte beboer, såsom reparationer, VVS-arbejde og andre forefaldende opgaver. I disse tilfælde skal den enkelte beboer selv stå for at kontakte relevante håndværkere/personer.

Vicevært:
Søren Andersen
Dalgas Boulevard 27 st. th.
2000 Frederiksberg
Telefon: 5250 0470
E-mail: soerenandersen66 (snabel-a) gmail.com